Hakkers N.V.

Werkendam
 

 
   
 

   
 
Hakkers is sinds de oprichting verbonden met Werkendam en daarmee ook met de Biesbosch. Van oudsher is Werkendam het centrum geweest van riet-, rijs-, en griendtcultuur. Het unieke zoetwatergetijdengebied bleek een zeer vruchtbare bron voor riet- en houtproducten.
Het water is voor Werkendam en de Biesbosch eeuwenlang een bedreiging geweest. Vanuit de nooit aflatende strijd ontpopten Werkendammers zich tot zeer vakbekwame aanleggers en herstellers van dijken en waterkeringen.
In 1875 was het Dielis Cornelis Hakkers, die geheel voor eigen rekening zijn eerste werk aannam. Deze daad betekende de geboorte van het huidige bedrijf. Zijn energieke aanpak, zijn wilskracht, kennis en inzicht droegen er toe bij dat in betrekkelijk korte tijd tal van werken werden aangenomen en uitgevoerd. Hiertoe behoorden de aanleg en het herstel van kaden en dijken alsmede van fortificaties van wegen. D.C. Hakkers’ leven heeft in het teken gestaan van inpoldering en handhaving van de Biesbosch en het exploiteren van griend- en rietbouw.
Door de tweede generatie, de vier zoons, gingen daarmee verder onder de naam “Firma gebroeders Hakkers”. Ze gingen zich meer toespitsen op het verwerken van de producten, wat resulteerde in een rietmattenfabriek, een hoepelmakerij en samenwerking met een stelenfabriek. Naast de griend- en rietproducten werd ook de toepassing daarvan in de waterbouw steeds belangrijker. De eerste kust- en oeverwerken werden aangenomen.
Vanaf de crisisjaren ’30 ging de firma zich meer toeleggen op de aannemerij. Zinkstukken en rijzebedden werden in eigen beheer gewonnen, vervaardigd en toegepast aan kustwerken in het Zeeuwse en onder wegen in moerasgebieden.
De watersnoodramp op 1 februari 1953 kostte aan veel mensen het leven en betekende enorm veel schade. De van oudsher bekwame waterbouwers uit de Biesbosch werden betrokken bij de wederopbouw en Hakkers raakte actief betrokken bij het herstel van dijkdoorbraken bij onder meer Moerdijk, Bergen op Zoom, Ossendrecht en de Brabantse Biesbosch.
Vanaf de jaren 50 trad de derde generatie Hakkers aan om het bedrijf te gaan leiden. Zij investeerden in materieel en trokken mensen aan om de verwachtte grotere werken te kunnen aannemen. Deze bedrijfsvoering werd gestaag uitgebouwd met specialismen: oeverwerk, grondwerk en baggerwerk.
De machinale uitbreiding maakte het noodzakelijk om een eigen onderhouds- en reparatiedienst in het leven te roepen. Deze werd in de Biesboschhaven te Werkendam gevestigd, op locatie van de huidige staalconstructiehal.
In november 1970 werd het Haringvliet afgesloten en kwam het definitieve einde voor de Biesbosch als zoetwatergetijdengebied. Daarmee was het gedaan met de griend- en rietproductie en ging Hakkers zich volledig toeleggen op de aannemerij. Het traditionele personeel onderging zeer toegewijd omscholing naar grond en waterwerkers. Uit de griend- en rietwerkers die soms weken zelfstandig aan het werk waren, kwamen de eerste uitvoerders van Hakkers naar voren.
De aanschaf van cutterzuiger ‘Gooimeer’ is een mijlpaal in het toenmalige bedrijf Hakkers. Daarna werd de vierde en huidige generatie geinaugureerd. Vanaf die tijd werden de constructieve disciplines heiwerk, betonwerk, en staalwerk toegevoegd, nog steeds in nabijheid van water, kortom: de constructieve waterbouw. Deze disciplines vergen investeringen in zowel hoogopgeleid personeel alsmede in machines, schepen en een staalconstructiehal
   
7101

Aanleg N 261   Tilburg - Beekse Bergen.

Zandwinning langs het Wilhelminakanaal die werd verbreed tot roeivijver.

LIEBHERR 941 en een   LINK BELT LS 98.

 

 

 

 

 

 

26-05-1971

Foto Huub van Dijk

   
7102

Aanleg N 261.

I.H.C. beaver 1500 cutterzuiger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-05-1971

Foto Huub van Dijk

   
7103

Aanleg N 261.

CAT D 4 D op het stort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-08-1971

Foto Huub van Dijk

   
7104

Aanleg N 261.

Toegangsweg naar de Beekse Bergen afgraven in depot gespoten zand met een POCLAIN LC 80 en een LINKBELT SPEEDER dragline.

 

 

 

 

 

Juli 1971

Foto Huub van Dijk

   
7105

Aanleg N 261.

Opspuiten zandlichaam

CAT D 4.

 

 

 

 

juni 1971

Foto Huub van Dijk

   
8601

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

Een dijk in je achtertuin.

 

 

 

 

01-07-1986

Foto Huub van Dijk 

   
8602

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

HITACHI UH 103 LC met een Akerman H 16 B van Paans en links een Liebherr R 921 van de Witte.

 

 

 

 

 

01-07-1986

Foto Huub van Dijk  

   
8603

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

HITACHI UH 103 LC .

 

 

 

 

01-07-1986

Foto Huub van Dijk

   
8604

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

N.C.K. 406 dragline.

 

 

 

 

 

 

27-09-1986

Foto Huub van Dijk

 

   
8701

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

N.C.K. 406 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-03-1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8702

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

N.C.K. 406 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-03-1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8703

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

CATERPILLAR 966 C wielader.

 

 

 

 

02-03-1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8704

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

N.C.K. 406 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-04-1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8705

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

N.C.K. 406 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-04-1987

Foto Huub van Dijk 

   
8706

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

CATERPILLAR 966 C wielader.

 

 

 

 

 

 

21-04-1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8707

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

Lossen van schepen met mijnsteen aan het Veerse meer met de AKERMAN H 16 C.

 

 

 

 

21-04-1987

Foto Huub van Dijk

   
8708

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

AKERMAN H 16 C.

 

 

 

 

 

 

21-04-1987

Foto Huub van Dijk

   
8709

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

HITACHI UH 103 LC .

In profiel brengen van het dijklichaam.

 

 

 

 

 

15-06-1987

Foto Huub van Dijk

   
8710

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

HITACHI UH 103 LC .

Aanbrengen betonblokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-06-1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8711

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

HITACHI UH 103 LC .

Aanbrengen betonblokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-06-1987

Foto Huub van Dijk

   
8712

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

HITACHI UH 103 LC .

Aanbrengen betonblokken.

 

 

 

 

15-06-1987

Foto Huub van Dijk

   
8713

Domburg - Verzwaring duinen.

N.C.K. 406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-06-1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8714

Domburg - Verzwaring duinen.

CATERPILLAR 966 C.

 

 

 

 

15-06-1987

Foto Huub van Dijk 

   
8715

Hansweert - Verbreding kanaal door Zuid Beveland.

Lossen stortsteen met een AKERMAN H 14 LC en een N.C.K. 406.

 

 

 

 

 

 

 

30-07-1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8716

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

CATERPILLAR 966 C wielader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 1987

Foto Huub van Dijk

   
8717

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

HITACHI UH 103 LC bij het maken van een strekdam van oud dijkverhardingmateriaal.

 

 

 

 

September 1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8718

Westkapelle - Verzwaring zeedijk.

HITACHI UH 103 LC .

 

 

 

 

 

 

 

 

September 1987

Foto Huub van Dijk 

   
8901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Hakkers
huidig adres :

Hakkers bv
Oudsas 11        Postbus 11
4250 DA          Werkendam
Tel: 0183 50 11 22          Fax: 0183 50 16 65

www.hakkers.com           info@hakkers.com