HOGENBIRK
Laren
 
   
 

 

 
  De twee broers Gerrit en Lourens Hogenbirk respectievelijk 25 en 22 jaar jong stichten 14 februari 1922 een vennootschap onder de naam firma Gebroeders Hogenbirk, dit nadat zij sedert 1919 reeds een aantal jaren samen straatwerk hadden verricht o.a. in Naarden, Bussum en Laren.
Locatie destijds de Grindbank te Laren, later verhuist men naar de Slangenweg.
Ze schaften zich een steenbreker aan om zandwegen te voorzien van een puinverharding, voor het verdichten hiervan maakten zij gebruik van een paardenwals, die echter al snel word vervangen door een stoomwals, een van de eerste in Nederland.
De eerste werken worden uitgevoerd bij lokale overheden maar al snel worden werken uitgevoerd voor o.a. Rijkswaterstaat en de Provincie.
   

0005

De gebroeders Hogenbirk.

   
2301

Artikel aanbesteding.
Gooi en Eemlander

1923
   
  Vanaf 1924 worden er asfaltwerken uitgevoerd en zelf asfalt geproduceerd, men had bij ENSINK machinefabriek in Hilversum een asfaltmolen laten bouwen met een capaciteit van 10 ton per uur, in 1929 kreeg een tweede molen een vaste staanplaats aan de loswal Abri te Naarden.
   

2801

Kortenhoef - Emmaweg.

Aanbrengen splitlaag.

 

 

 

 

 

 

 

1928

Foto archief Hogenbirk

   

2802

Laren - Hilversumseweg.

Aanbrengen teerporfier.

 

 

 

 

 

 

 

1928

Foto archief Hogenbirk

   

3001

Bussum - Haverstraat.

Aanbrengen puinfundering.

 

 

 

 

 

 

 

1930

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   

3101

Bussum - Genestelaan.

Aanleg riolering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   

3102

Bussum - Brinklaan.

Aanbrengen puinfundering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   

3103

Bussum - Brinklaan.

Aanbrengen puinfundering.

 

 

 

 

 

 

1931

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   

3104

Bussum - Brinklaan.

Aanbrengen asfaltverharding.

 

 

 

 

 

 

 

 

1931

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   

3105

Laren.

FORD asfaltkipper.

 

 

 

 

 

1931

Foto archief Hogenbirk

   
  Voor het vervoer van asfalt schaften men in 1930 al vrachtauto's aan met geÔsoleerde bakken, de asfaltverharding werd met mankracht verspreid, waarbij een produktie van 120 ton per dag een topprestatie was. Ook teerden men veel wegen overal in het land, men had de teerketels voorzien van een pomp om een regelmatiger sproeilaag te verkrijgen.
In 1931 word de zaak omgezet naar een naamloze vennootschap en spreekt men van de N.V. Gebr. Hogenbirk wegenbouw en stoomwalsenbedrijf.
Naast het materieel voor asfalt was men in bezit van kipkarren en eenexcavateur die ondermeer gebruikt werden bij uibreidingsplannen van Naarden en werken voor de Utrechtse waterleiding Mij uitvoerden, het vrijkomende zand werd elders weer verwerkt.
   

3107

Laren.

De walsen op de werf. 

 

1931

Foto archief Hogenbirk

   

3108

Laren.

Het rollend materieel. 

 

1931

Foto archief Hogenbirk

   

3201

Amersfoort

Aanbrengen asfaltverharding.

 

 

 

 

 

 

 

 

1932

Foto archief Hogenbirk

   

3203

Bussum - Havenstraat.

Aanbrengen asfaltverharding.

 

 

 

 

 

 

 

 

1932

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   

3301

Bussum - Bussumsevaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1933

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   

3401

Naarden

Loswal Abri.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '30

Foto archief Hogenbirk

   
  Voor de aanleg van betonwegen worden van de M.U.Z. zgn. betonstampmachines overgenomen welke waren gebruikt bij de aanleg van de afsluitdijk, in 1934 bouwden men in de eigen werkplaats er nog twee welke werden voorzien van een trilmechanisme, met deze machines zijn vele M2 betonweg aangelegd ook voor de collega aannemers.
   

3501

 

Aanleg betonweg.

 

 

 

 

 

 

Jaren '30

Foto archief VBW

   

3502

 

Aanleg betonweg.

 

 

 

 

 

 

Jaren '30

Foto archief VBW

   

3503

 

Aanleg betonweg.

 

 

 

 

 

Jaren '30

Foto archief VBW

   

3504

 

Aanleg betonweg, de menginstallatie.

 

 

 

 

 

 

Jaren '30

Foto archief VBW

   

3505

 

Aanleg betonweg, in samenwerking met de HBM..

 

 

 

Jaren '30

Foto archief VBW

   

3507

 

Aanleg betonweg.

 

 

 

 

 

Jaren '30

Foto archief VBW

   

3508

 

Aanleg betonweg.

 

 

 

 

 

Jaren '30

Foto archief VBW

   

3509

 

Aanleg betonweg, betonmolens.

 

 

 

 

 

 

Jaren '30

Foto archief VBW

   

3510

 

Aanleg betonweg.

Zagen schijnvoeg.

 

 

 

 

Jaren '30

Foto archief VBW

   
  In 1936 werd de eerste dragline gekocht, een RUSTON 10RB voor 10.075 gulden en zeven FORD kippers met hydraulische kippers voor een bedrag van 20.000 gulden.
   

3901

Bussum - Brinklaan.

Verdichten puinfundering.

 

 

 

 

 

 

 

 

1939

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   
4001

Artikel.

Gooi en Eemlander

1940
   
 

Buiten hun pioniersdrift hadden Gerrit en Lourens  een sterke sociale inslag. Naast een gemeende betrokkenheid bij het personeel, bewezen ze ook in oorlogstijd het hart op de juiste plaats te dragen. Omdat ze niet voor de Duitsers wilden werken werd alleen werk in de Noordoostpolder aangenomen. Ondertussen stonden er honderden mensen op de loonlijst van de firma. Dit om te voorkomen dat ze werden getransporteerd naar Duitsland. Van het aanvankelijk zo goed lopende bedrijf was na de oorlog dan ook niet veel meer over. Het was compleet leeggehaald. In feite moest het in de tweede helft van de veertiger jaren weer van de grond af worden opgebouwd. 

   

4801

Blaricum  -  Huizerweg.

Verdichten zandbed met de stoomwals.

 

 

 

 

 

 

 

 

1948

Foto archief VBW

   

4802

 

Advertentie.

 

 

 

1948

 

   
  Werd er in de begin jaren overwegend in de naaste omgeving gewerkt, al vrij spoedig werden werken aangenomen in heel het land, voor de provincie Brabant in Asten, Bakel, Deurne, Heeze, Leende, Hilvarenbeek, Someren, Son en Waspik maar ook in Arnhem, Anloo, Baarn, Den Helder en Zandvoort waar samen met De Moel het circuit werd aangelegd.
   
4803

Zandvoort.

Aanleg circuit, samen met de Moel & Hermes.
Archief de Moel

1948
   
4804

Zandvoort.

Aanleg circuit.Archief de Moel

1948
   
4805

Archief Hogenbirk

1948
   

5201

Hilversum - Beethovenlaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

1952

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   

5202

Hilversum - Kerkstraat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   

5401

Artikel aanbesteding.

 

 

 

 

 

 

1952

De Tijd

   

5402

Artikel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952

Telegraaf

   

5501

Advertentie 

 

 

 

1955

Trouw

   

5503

 

Betonmenginstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Foto archief Hogenbirk

   

5505

 

Split strooien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Foto archief Hogenbirk

   
  Na de oorlog treed er een sterke opleving in de wegenbouw, begin vijftiger jaren doet de asfaltafwerkmachine zijn intrede en de capaciteit van de asfaltinstallaties groeit naar 100 ton per uur, deze sterk groeiende mechanisatie deed uiteraard een sterk beroep op de financiŽle draagkracht, doch ondanks de aanwakkerdende fusiekoorts gaven de gebroeders de voorkeur aan zelfstandigheid.
   

5601

De Punt.

Aanleg RW 31.

ALFELDER asfaltafwerkmachine en een PIONEER wals.

 

 

 

 

 

 

 

 

1956

Foto archief weg & bouw museum

   

5701

Artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957

Trouw

   

5803

Advertentie

 

 

 

 

 

 

 

1958

Leeuwarder Courant

   
  Een enorme klus was de reconstructie van RW 13 (Delft - Overschie) samen met aannemer Kraal, daarna volgden RW 12 (Woerden - Gouda) , RW 1 (Muiden - Naarden), RW 28 en RW 9 nabij de Velsertunnel.
   

5901

 

Aanleg RW 13.

Asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

1959

Foto archief Cees Kraal

   

5902

 

Aanleg RW 13.

Inwassen en walsen puinfundatie.

 

 

 

 

 

1959

Foto nationaal archief

 

 

5903

 

Aanleg RW 13.

advertentie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959

 

   

6001

 

Asfalt leggen met een BARBER GREENE OLDING.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Foto archief VBW

   

6101

Amersfoort.

Aanleg RW 28.

Asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

1961

Foto archief Cees Kraal

   

6102

Amersfoort.

Aanleg RW 28.

Egalisatie machine op rail.

 

 

 

 

 

 

 

1961

Foto archief Cees Kraal

   

6103

Amersfoort.

Aanleg RW 28.

Asfalt spreidmachine op rail.

 

 

 

 

 

 

1961

Foto archief Cees Kraal

   

6501

Hilversum

Aanleg wegen in de nieuwe wijk Kerkelanden.

BARBER GREENE SA 35.

 

 

 

 

 

1965

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   

6502

Hilversum

Aanleg wegen in de nieuwe wijk Kerkelanden.

BARBER GREENE SA 35.

 

 

 

 

 

 

 

1965

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   

6503

Hilversum

Aanleg wegen in de wijk Kerkelande.

BARBER GREENE SA 35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   
  In 1965 overlijden Gerrit (68) en Lourens (65) vrij onverwacht drie weken na elkaar, 43 jaar hadden zij hun beste krachten gegeven aan hun onderneming. 
De leiding van de onderneming overgenomen door Berend de zoon van Lourens.
   

6601

Oudenrijn.

Onderhoud RW 12.

BARBER GREENE SA 35.

 

 

 

 

 

 

 

1966

Foto archief VBW

   

6602

Oudenrijn.

Onderhoud RW 12.

 

 

 

 

 

 

1966

Foto archief VBW

   

6603

Oudenrijn.

Aanleg RW 12.

 

 

 

 

 

1966

Foto archief VBW

   

6604

Oudenrijn.

Onderhoud RW 12.

Split strooien met de hand !

 

 

 

 

 

1966

Foto archief VBW

   

6505

Advertentie

 

 

 

 

 

 

 

1965

Telegraaf

   

6701

 

Onderhoud RW 12.

 

 

 

 

 

 

 

1967

Foto archief VBW

   

6702

 

Onderhoud RW 12.

 

 

 

 

 

 

1967

Foto archief VBW

   

6703

 

Onderhoud RW 12.

Bezoek van de Rijkspolitie.

 

 

 

 

 

 

 

1967

Foto archief VBW

   

6704

 

Onderhoud RW 12.

 

 

 

 

 

 

 

1967

Foto archief VBW

   

6705

 

Onderhoud RW 12.

 

 

 

 

1967

Foto archief VBW

   

6706

 

Onderhoud RW 12.

 

 

 

 

1967

Foto archief VBW

   

6708

Waddixveen.

Onderhoud RW 27.

 

 

 

 

1967

Foto archief VBW

   

6709

Waddixveen.

Onderhoud RW 27.

 

 

 

 

1967

Foto archief VBW

   

6710

Waddixveen.

Onderhoud RW 27.

 

 

 

 

 

 

1967

Foto archief VBW

   

6711

Waddixveen.

Onderhoud RW 27.

 

 

 

 

 

1967

Foto archief VBW

   

6712

Waddixveen.

Onderhoud RW 27.

Unieke UNIC kipper voor het asfalttransport.

 

 

 

 

 

 

1967

Foto archief VBW

   

6801

Advertentie

 

 

 

 

 

 

 

1965

Volkskrant

   

6901

Laren.

Een van de oude stoomwalsen geparkeerd bij het kantoor.

 

 

 

 

 

 

1969

Foto archief Gooi en Vecht Historisch

   
 

In 1969 word een grote stationaire asfaltinstallatie opgebouwd aan de rivier de Eem, een WIBAU met een capaciteit van 150 - 180 ton / uur, de eerste met een doekfilter ontstoffing, hij word in gebruik gesteld door Minister B. Roolvink.

De gebroeders Hogenbirk laten nog steeds hun sporen na in het asfalt hoewel ze de uitvinding van ZOAB niet meer hebben meegemaakt, hebben Louwens en Gerrit Hogenbirk toch indirect meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Mede op hun initiatief werd de productorganisatie VBW Asfalt in het leven geroepen. Samen met Rijkswaterstaat en andere zuster-asfaltorganisaties in Europa deed de VBW onderzoek naar vrijwel alle aspecten van asfalt, ze werkten onder andere mee aan de totstandkoming van het product ZOAB, en voor de dienst der Genie werd een speciale sterke asfaltconstructie ontwikkeld onder de naam Monofalt ook bekend onder de naam tankasfalt ! Terwijl ook special;e mengsels werden ontwikkeld voor brugdekken, bedrijfsterreinen en industrievloeren. 

   

6902

Artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965

Nederlands dagblad

   

6903

Eemnes

De nieuwe WIBAU asfaltinstallatie met filterdoek ontstoffing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969

 

   

6904

Eemnes

Commando cabine asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969

   

7001

 

 

BARBER GREENE SA 35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin jaren '70

Foto archief VBW

   

7002

Knooppunt Eemnes.

Asfalt leggen op een brugdek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin jaren '70

Foto archief VBW

   

7004

Knooppunt Eemnes.

Asfalt leggen op een brugdek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin jaren '70

Foto archief VBW

   

7005

Knooppunt Eemnes.

Asfalt leggen op een brugdek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin jaren '70

Foto archief VBW

   

7006

Afsluitdijk

Rijbaanverdubbeling, links boven de asfaltinstallatie van Hogenbirk, uitvoering i.s.m. J.G.Nelis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970

Leeuwarder Courant

   

7007

Artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970

Leeuwarder Courant

   

7009Aanbrengen slijtlaag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk

   

7010Aanbrengen slijtlaag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk

   

7102Asfalt en bestrating aanleggen in een dorpscentrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk

   

7201

Eemnes.

WIBAU stationaire asfaltinstallatie met een capaciteit van 150 - 180  ton/uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

Foto archief VBW

   

7202

Eemnes.

WIBAU  asfaltinstallatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

Foto archief VBW

   

7203

Eemnes.

WIBAU stationaire asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

Foto archief VBW

   

7204

Eemnes.

WIBAU stationaire asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

1972

Foto archief VBW

   

7205

Eemnes.

WIBAU stationaire asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

Foto archief VBW

   

7501

Hilversum  -  Mediapark

Uitgraven bouwputten voor het NOS - complex en andere studio gebouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk

   
  Op het Mediapark in Hilversum werd het terrein bouwrijp gemaakt, rioleringen en alle wegen aangelegd, bouwputten gegraven en aanverwante werken uitgevoerd.
   

7502

Hilversum  -  Mediapark

Uitgraven bouwputten voor de studio's en andere gebouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk

   

7503

Hilversum

DEMAG DF 10 asfaltafwerkmachine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk

   

7504

 

Asfaltfrees.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk

   

7505

 

LIEBHERR 932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk

   

7506

 

Toplaag aanbrengen met twee DEMAG DF 10 machines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk

   

7508

 

WERKLUST wiellader.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk

   

7509

 

LIEBHERR 941.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk

   

7601

Eemnes

WIBAU asfaltinstallatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Gooi en Vecht Historisch 

   

7701

Bussum - Brinklaan

 

 

 

 

 

 

 

 

1977

Foto archief Gooi en Vecht Historisch 

   

7801

Baarn

Asfalt leggen met een ingehuurde WIRTGEN recycle machine. 

 

 

 

 

 

 

 

1978

Foto archief Gooi en Vecht Historisch 

   

7802

Baarn

Asfalt leggen met een ingehuurde WIRTGEN recycle machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk 

   

7901

Eemnes

De asfaltinstallatie is uitgebreid met een grote eindsilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Hogenbirk 

   

8001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaren '80

Foto archief VBW

   

8002

 

Puinbreker voor recycling oud asfalt.

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief VBW

   

8003

 

Vervanging riolering in een winkelstraat.

LIEBHERR 932.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief VBW

   

8004

 

Bouwrijp maken stadswijk. 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Hogenbirk 

   

8005

Hilversum - Mediapark.

LIEBHERR 902 en AHLMANN wiellader.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Hogenbirk 

   

8006

Hilversum - Mediapark.

AHLMANN wiellader.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Hogenbirk 

   

8007

 

LIEBHERR 941.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Hogenbirk 

   

8008

 

Bouw duiker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Hogenbirk 

   

8009

 

MBU grader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Hogenbirk 

   

8010

 

DEMAG DF 10 asfaltafwerkmachine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Hogenbirk 

   

8011

 

DEMAG DF 10 asfaltafwerkmachine.

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Hogenbirk 

   

8101

Eemnes.

De WIBAU stationaire asfaltinstallatie is ingrijpend gemoderniseerd en voorzien van een vrijstaande eindsilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981

Foto archief VBW

   

8102

Eemnes.

De nieuwe vrijstaande eindsilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981

Foto archief VBW

   

8202

Bussum - Anton Mauvelaan

 

 

 

 

 

 

 

 

1982

Foto archief Gooi en Vecht Historisch   

   
  In 1983 komt het materieel en de werken van Hogenbirk uitgebreid op de televisie door de serie "De Weg".
"De Weg" is een Nederlandse televisieserie geschreven en geregisseerd door Willy van Hemert en word begin 1983 uitgezonden door de KRO.
De serie gaat over het gezin van wegenbouwer Frans Van Steenderen, Van Steenderen (Andrť van den Heuvel) en zijn vrouw Janny scheiden als hun zoon Arie (Sjoerd Pleijsier) nog maar een kind is.
Vader van Steenderen stuurt zijn zoon naar een internaat voor zijn opleiding.
 
  Klik op het logo voor de leader van de serie "de weg".
   

8901

 

Stoomwals "de Gebroeders".

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

 

   

8902

Advertentie

 

 

 

 

 

 

 

1989

NRC handelsblad

   

9001

 

Uitgraven bouwput.

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief weg & bouwmuseum

   

9002

 

Uitgraven bouwput.

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief weg & bouwmuseum

   

9003

Uitgraven bouwput.

LIEBHERR  932 LC

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief weg & bouwmuseum

   

9004

 

Uitgraven bouwput.

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief weg & bouwmuseum

   

9005

 

Nieuwe deklaag aanbrengen op de A 4.

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief weg & bouwmuseum

   

9006

 

LIEBHERR L 521 wiellader.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto B.v. Voorst

 

   

9401

 

KRAMER ALLRAD 416S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

Foto B.v. Voorst

   

9402

 

KRAMER ALLRAD 416S.

 

 

 

 

 

 

1994

Foto B.v. Voorst

   

9501

Eemnes.

WERKLUST WG 45B voor de bevoorrading van de asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

1995

Foto B.v. Voorst

   

9502

Eemnes.

WERKLUST WG 45B.

 

 

 

 

 

 

 

1995

Foto B.v. Voorst

   

9503

Eemnes.

LIEBHERR 902.

 

 

 

 

 

 

1995

Foto B.v. Voorst

   

9801

 

VOEST ALPINE wals.

 

 

 

 

 

 

 

1998

Foto archief VBW

   

9802

 

Asfalt leggen met een DEMAG DF 100 en rechts een HAMM wals.

 

 

 

 

 

 

1998

Foto archief weg & bouwmuseum

   

9803

 

Asfalt leggen met een DEMAG DF 100.

 

 

 

 

1998

Foto archief weg & bouwmuseum

   

9804

 

Asfalt leggen met een DEMAG DF 100.

 

 

 

 

 

1998

Foto archief weg & bouwmuseum

   

9901

 

GARRAT of LEISTON stoomwals "De Gebroeders"  bouwjaar 1922.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief weg & bouwmuseum

   
  In Februari 2003 valt het doek voor HOGENBIRK en word het bedrijf opgenomen in de onderneming DURA VERMEER.