P.H. OFFRINGA

Groningen

 
 
Tekst deels uit het boek : "Waar een wil is, is een weg", van K.W.S.  
  Het aller-prilste begin van Offringa dateert uit het midden van de negentiende eeuw, in die tijd voerde Rienk Offringa uit Drachten als zelfstandig aannemer diversen werken uit in o.a. Groningen.
Zijn zoon Johannes Offringa vestigde zich  als zelfstandig aannemer in 1876 in Uithuizermeeden dit word als start van het bedrijf Offringa gezien, als eerste werk nam hij het herstel van de kerk in Uithuizermeeden aan gevold door diversen openbare gebouwen, boerderijen en woningen, vaak trad Johannes daar op als ontwerper en architekt.
Eind negentiende eeuw begon ook de wegenbouw zijn belangstelling te trekkenen al snel nam hij wegenbouw opdrachten aan van provinciale waterstaat en gemeenten.
Kort na de eeuwwisseling kwam zijn zoon Pieter Hans in de zaak en richtte het bedrijf zich meer en meer op de wegenbouw.
In 1927 overleed Johannes Offringa, het bedrijf was reeds overgenomen door Pieter Hans, en voerde veel werken uit voor het rijk de provincie en vele gemeente in het noorden van het land, onder zijn leiding groeide het bedrijf en bouwde een goede naam op bij zijn opdrachtgevers.
   
0005

Pieter Hans Offringa
archief KWS
   
2001


Inwassen wegdek met leem


jaren '20

archief KWS
   
3001

jaren '30

archief Tiede de Graaf
   
3002


Aanleg bitumenweg verdichting met een tandemstoomwals


jaren '40

archief KWS
   
3005


Factuur


1930

archief KWS
   
4001

Advertentie
1940

nieuwsblad van het noorden
   
  Tijdens de tweede wereldoorlog leg het werk nagenoeg stil, Pieter Hans overleed in 1943, toen er na de oorlog weer gewekt kon worden werd het bedrijf geleid door de weduwe van Pieter Hans, mevrouw E.Offringa-Hofman bijgestaan door drie van haar zonen.
In 1949 werd het bedrijf omgezet in een vennootschap onder firma en werd geleid door Johannes Tjaart, Tjaart Johannes en Rienk Petrus Offringa, na afloop van zijn studie kwam ook de vierde zoon Lambertus Johannes in de zaak in die tijd begon men ook het eerste asfalt te verwerken bij de aanleg van de Hoofdweg in Assen, de vraag naar asfalt werd al snel zo groot dat men zich ging toeleggen op de productie van asfalt.
   
48011948
   
5001


ENSINK asfaltmolen
jaren '50

archief VBW
   
5101


Opbouw asfaltmolenbegin jaren '50

archief Grontmij
   
5102


Opbouw asfaltmolenbegin jaren '50

archief Grontmij
   
5103


Opbouw asfaltmolenbegin jaren '50

archief Grontmij
   
5104


HANOMAG trekker voor de aandrijving van de molenbegin jaren '50

archief Grontmij
   
5105


Smalspoor
begin jaren '50

archief Grontmij
   
5106Breker


begin jaren '50

archief Grontmij
   
5107


Asfaltmolenbegin jaren '50

archief Grontmij
   
5108


Asfaltmolenbegin jaren '50

archief Grontmij
   
5110


Brekerbegin jaren '50

archief Grontmij
   
5111


Breker

begin jaren '50

archief Grontmij
   
5112


Brekerbegin jaren '50

archief Grontmij
   
5113


Gebroken materiaal

begin jaren '50

archief Grontmij
   
5114


Gebroken materiaal

begin jaren '50

archief Grontmij
   
5115


Breker en smalspoorkipkarrenbegin jaren '50

archief Grontmij
   
5120


Advertentiejaren '50

   
  In 1952 wilden de broers het bedrijf dat nog steeds in Uithuizermeeden gevestigd was verplaatsen naar het centrum van de provincie in 1952 werd daarom een pand in Groningen betrokken, een klein half jaar later de eerste nevenvestiging, een kantoor met werkplaats in 't Harde.
5201

Kantoor en werkplaats in 't Harde

1952

archief KWS
   
5202

't Harde

Kantoor en werkplaats

1952

archief KWS
   
5203

't Harde

Materieel geparkeerd voor de werkplaats


1952

archief Hans de Ruiter
   
5204

't Harde

Asfaltlaboratorium
1952

archief KWS
   
5205

't Harde

Asfaltlaboratorium

1952

archief KWS
   
5210

Artikel
1952

Nieuwsblad van het Noorden
   
5301Een van de eerste asfaltafwerkmachines een BARBER-GREENE 879B1953

archief VBW
   
5302Een van de eerste asfaltafwerkmachines een BARBER-GREENE 879B

1953

archief VBW
   
5401

Advertentie1954

Nieuwsblad van het Noorden
   
5405

Assen

Asfaltmolen bij het TT- circuit in wording


1954

archief Hans Rump
   
5406

Assen

Aanbrengen asfalt verharding op het TT- circuit
1954

archief KWS
   
5501

Artikel1955

Overijselsch dagblad
   
5502

Artikel


1955

Asser courant
   
5505

Artikel


1955

Heereveense Koerier
   
5510Asfalt leggen met een BARBER GREENE 879A, aanvoer asfalt met een GMC kipperjaren ´50

archief VBW
   
5511


jaren ´50

archief VBW
   
5512GREENS tandemwals


jaren ´50

archief VBW
   
5520Aanbrengen slijtlaag

jaren ´50

archief VBW
   
5521BARBER GREENE 879A en DAF "Zevenstreper" kipperjaren ´50

archief VBW
   
5522


jaren ´50

archief VBW
   
5601Aanbrengen asfalt met een BARBER GREENE 879B, aanvoer asfalt met een STEYR kipper1956

   
5701

Advertentie1957

nieuwsblad van het noorden
   
5702

Artikel

1957

nieuwsblad van het noorden
   
5703

Artikel

1957

vrije volk
   
5704

Advertentie


1957

nieuwsblad van het noorden
   
  De onderneming Offringa  groeide sterk en de omzet steeg naar 8,1 miljoen gulden, in 1955 word de onderneming een besloten vennootschap met de vier broers als enige aandeelhouders, in dat jaar stonden er 645 medewerkers op de loonlijst.
1957 was een slecht jaar voor de wegenbouwers de overheid beperkte de bestedingen, bij Offringa liep de omzet terug naar 1,5 miljoen gulden in Bedum werd een bestaande machinefabriek omgebouwd naar een revisiewerkplaats een jaar later werd de vestiging Den Haag in gebruik genomen, de productie kwam dat jaar weer op gang.  
                                        
   
5801

Advertentie

1958

algemeen handelsblad
   
5802

Artikel
1958

nieuwsblad van het noorden
   
5901

Zierikzee

BARBER GREENE 879A asfaltafwerkmachine

jaren '50

foto Zeeuws archief
   
5902

Zierikzee

Asfaltinstallatiejaren '50

foto archief VBW
   
0004 


Advertentie
 
   
5903Asfalt leggen met de BARBER GREENE 879A1959

foto archief VBW
   
5905

Advertentie


1959

nieuwsblad van het noorden
   
5906

Artikel
1959

Fries dagblad
   
0002
   
6001

Veendam

ALFELDER type Würzburg asfaltmenginstallatie
Capaciteit 60 ton/uur


jaren '60

foto Offringa
   
6002

Veendam

Laden van de doseurs met een MICHIGAN wiellader

jaren '60

foto Offringa
   
6003

Veemdam

De asfaltvoorraadsilo met een inhoud voor een kipper.jaren '60

foto Offringa
   
6004

Veendam

Ontstoffingsinstallatiejaren '60

foto offringa
   
6005

Veendam

Commandocabine


jaren '60

foto offringa
   
6006

ALFELDER type Würzburg asfaltmenginstallatie


jaren '60

archief kws
   
6007

Gieten


jaren '60

archief VBW
   
6008

Gietenjaren '60

archief VBW
   
6010

Gieten

Betonmenginstallatie

jaren '60

archief VBW
   
   De betonmeng-installatie werd in die tijd veelal opgebouwd bij een spoorlijn, cement werd dan aangevoerd met bulkwagons, ook grind werden veelal op die manier aangevoerd en met de NCK met grijper gelost en deze vulde ook de doseurs van de installatie
   
6011

Gieten

Wagons met grind lossen


jaren '60

archief VBW
   
6012

Gieten

Beton-menginstallatie
jaren '60

archief VBW
   
6014

Artikel
1960

Friese koerier
   
6015BARBER GREENE 879A
jaren '60

archief VBW
   
6019

Advertentie


1960

nieuwsblad van het noorden
   
6020

Baflo

Overslag containers


1960

   
6025

Veendam

Baggeren vaart

NCK 304
1960
   
6030VÖGELE super 100


jaren '60

Archief VBW
   
6031BARBER GREENR 879A


jaren '60

Archief VBW
   
6032VÖGELE super 150


jaren '60

Archief VBW
   
6101

Oost Flevoland

ENSINK asfaltmolen op de dijkjaren '60

foto nationaal archief
   
6102

Oost Flevoland

Aanbrengen asfaltbekleding op de dijk met een NCK 304
Let op de wals gemonteerd aan de lier van een halftrackjaren '60

foto nationaal archief
   
6105

Artikel1961

Friese koerier
   
6106

Advertentie


1961

nieuwsblad van het noorden
   
6107

Artikel
1961

nieuwsblad van het noorden
   
6201

Braakmanpolder - Zeeuws Vlaanderen

Aanleg drinkwaterspaarbekken1962

foto Zeeuws archief
   
6202

Braakmanpolder - Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken

ENSINK asfaltmolen
1962

foto Zeeuws archief
   
6301

Braakmanpolder - Zeeuws Vlaanderen

Aanleg drinkwaterspaarbekken1962

foto Zeeuws archief
   
6302

Braakmanpolder - Zeeuws Vlaanderen

Aanleg drinkwaterspaarbekken.1962

foto Zeeuws archief
   
6303

Braakmanpolder - Zeeuws Vlaanderen

Aanleg drinkwaterspaarbekken

Asfalt op de glooiing van het toegangskanaal voor het spaarbekken1963

foto Zeeuws archief
   
6305

Uithuizen

Aanleg riolering1963

   
6309

Advertentie


1963

volkskrant
   
6310

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

ALFELDER type Würzburg asfaltinstallatie
1963

archief Heidemij
   
6311

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

ALFELDER type Würzburg asfaltinstallatie
1963

archief Heidemij
   
6312

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

ALFELDER type Würzburg asfaltinstallatie
1963

archief Heidemij
   
6313

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BOMAG wals, INTERNATIONAL bulldozer en op de achtergrond een HOGRA kipper
1963

archief Heidemij
   
6314

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

INTERNATIONAL bulldozer
1963

archief Heidemij
   
6315

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879 asfaltafwerkmachine1963

archief Heidemij
   
6316

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879 asfaltafwerkmachine1963

archief Heidemij
   
6317

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879 asfaltafwerkmachine
1963

archief Heidemij
   
6318

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

SCHEID 20.0 wals en een DC 3 Dakota
1963

archief Heidemij
   
6320

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

SCHEID 20.0 wals


1963

archief Heidemij
   
6321

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

GREENS tandemwals1963

archief Heidemij
   
6322

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

GREENS tandemwals


1963

archief Heidemij
   
6325

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

CHEVROLET veegwagen
1963

archief Heidemij
   
6326

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

Aanbrengen steenslag

1963

archief Heidemij
   
6327

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

Aanbrengen steenslag

1963

archief Heidemij
   
6328

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

Aanbrengen steenslag


BUFFALO wals

1963

archief Heidemij
   
6329

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

CATERPILLAR D4 bulldozer


1963

archief Heidemij
   
6330

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879A1963

archief VBW
   
6331

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879A

1963

archief VBW
   
6332

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879A


1963

archief VBW
   
6333

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen1963

archief VBW
   
6334

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen
1963

archief VBW
   
6403

Zuidhorn

O & K L251 dragline

1964

archief Nick Meijer
   
6405

Artikel

1964

Vrije Volk
   
6410

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Bekisting/rail voor de betontrein


1964

archief Heidemij
   
6411

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

VÖGELE betonverdeler


1964

archief Heidemij
   
6412

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

VÖGELE betonverdeler
1964

archief Heidemij
   
6413

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

VÖGELE betonverdichter
1964

archief Heidemij
   
6414

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

VÖGELE betontrein

1964

archief Heidemij
   
6415

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

VÖGELE betonafwerkmachine

1964

archief Heidemij
   
6416

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

1964

archief Heidemij
   
6420

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

BARBER GREENE SA-40 asfaltafwerkmachine


1964

archief Heidemij
   
6421

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1964

archief Heidemij
   
6422

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen


1964

archief Heidemij
   
6423

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Aanbrengen kleeflaag1964

archief Heidemij
   
6424

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Verdichten fundatielaag1964

archief Heidemij
   
6425

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Spreiden betonfundatie met een ALLIS CHALMERS bulldozer1964

archief Heidemij
   
  In 1964 werd samen met de Kon. Mij. Wegenbouw de Asfalt Combinatie Waddenzee opgericht, deze voerde in onderaanneming voor de Combinatie Lauwerszee de asfaltbekleding uit op de 13 kilometer lange afsluitdam van de Lauwerzee, het werk werd in 1969 opgeleverd.
   
6430

Lauwerszee

Werkeiland

1964

archief VBW
   
6431

Lauwerszee

Werkeiland1964

archief VBW
   
6432

Lauwerszee

Asfaltinstallatie in opbouw, bitumentanks zijn opgesteld, vulstofsilo's liggen te wachten op plaatsing
1964

archief VBW
   
6433

Lauwerszee

Asfaltinstallatie - Droogtrommel
1964

archief VBW
   
6434

Lauwerszee

Asfaltinstallatie - Menger en warme ladder in transportstand
1964

archief VBW
   
6436

Lauwerszee

Asfaltinstallatie - Eindsilo
1964

archief VBW
   
6437

Lauwerszee

Asfaltinstallatie - ontstoffing, doseurs en asfalt laboratorium


1964

archief VBW
   
6438

Lauwerszee1964

archief VBW
   
6439

Lauwerszee


1964

archief VBW
   
6441

Lauwenszee

ALFELDER type Würzburg asfaltmenginstallatie van de A.C.W.

Deze molen is later door Kon. Mij. Wegenbouw Utrecht overgenomen en op de Nederlandse Antillen opgebouwd
1964

archief kws
   
6442

Laurenszee

Aanleg zeedijk
1964

archief VBW
   
6501


archief kws
   
6502Aanleg riolering


archief kws
   
6503Asfalt leggen met een BARBER GREENE SA-40, links een SCHEID wals1965

foto archief VBW
   
6505

Zeeuws Vlaanderen Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken1965

foto zeeuws archief
   
6506

Zeeuws Vlaanderen Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken
1965

foto zeeuws archief
   
6507

Usquert

1965

foto archief VBW
   
6508

Veendam

Baggerwerk aan het Oosterdiep


NCK 304

1965

foto archief weg-en bouw museum
   
6510

Amsterdam  -  Bijlmermeer

NCK 304
1965

foto archief weg-en bouw museum
   
6520

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1965

archief Heidemij
   
6521

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1965

archief Heidemij
   
6522

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen
1965

archief Heidemij
   
6523

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1965

archief Heidemij
   
6524

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1965

archief Heidemij
   
6525

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1965

archief Heidemij
   
6526

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1965

archief Heidemij
   
6527

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

JOHS MOLLERS wals met cabine een bijzonderheid !

1965

archief Heidemij
   
6530

Zuiderwolde

1965

archief VBW
   
6531

Zuiderwolde

VÖGELE Super 100
1965

archief VBW
   
6532

Zuiderwolde

VÖGELE Super 1001965

archief VBW
   
6540

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
  Midden jaren zestig gaat OFFRINGA op strategische locaties in het Noorden van het land stationaire asfaltinstallatie plaatsen, naast Veendam komt er een in Drachten en later in Assen
   
6541

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie
1965

archief VBW
   
6542

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
6543

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
6544

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

Laden doseurs Met een INTERNATIONAL HOUGH H 50 Payloader
1965

archief VBW
   
6545

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6546

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6547

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
6548

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6549

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6550

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6551

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6552

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
6553

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie
1965

archief VBW
   
6554

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6555

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
6556

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

Weegbrug
1965

archief VBW
   
6560

Warfum1965

archief VBW
   
6570

Laurenszee

Aanleg zeedijk


1965

archief VBW
   
6571

Laurenszee

Aanleg zeedijk
1965

archief VBW
   
6572

Laurenszee

Aanleg zeedijk
1965

archief VBW
   
6573

Laurenszee

Aanleg zeedijk

INTERNATIONAL rupslader1965

archief VBW
   
6574

Laurenszee

Aanleg zeedijk


1965

archief VBW
   
6575

Laurenszee

Aanleg zeedijk


1965

archief VBW
   
6576

Laurenszee

Aanleg zeedijk


1965

archief VBW
   
6577

Laurenszee

Aanleg zeedijk


1965

archief VBW
   
6578

Laurenszee - Werkhaven

Aanleg zeedijk


1965

archief VBW
   
6579

Laurenszee

ALFELDER Würzburg installatie


1965

archief VBW
   
6601In 1966 verschijnt het eerste nummer van het huisorgaan "Wegwijzer"1966

   
6602NCK 304 dragline


1966

foto archief weg -en bouw museum
   
6603

Usquert - Warfum

NCK 3041966

foto Niek Meijer
   
6604

Usquert - Warfum

NCK 304

1966

foto Niek Meijer
   
6605Aanleg landbouwweg met gewapend asfalt1966

foto weg en bouw museum
   
6606Aanleg landbouwweg met gewapend asfalt1966

foto weg en bouw museum
   
6607Aanleg landbouwweg met gewapend asfalt1966

foto weg en bouw museum
   
6610

Oude Tonge - Middelharnis

Aanleg N 215

O & K RH 6

1966

foto Niek Meijer
   
6611

Oude Tonge - Middelharnis

Aanleg N 215

O & K RH 6


1966

foto Niek Meijer
   
6615


Advertentie


1966

nieuwsblad van het noorden
   
6616


Artikel

1966

nieuwsblad van het noorden
   
6702

Veendam

Oosterdiep, slopen oeververdediging.

O & K  RH 6


1967

foto Offringa Wegwijzer
   
6703

Veendam

Oosterdiep, slopen oeververdediging.1967

foto Offringa Wegwijzer
   
6705


Advertentie


1967

vrije volk
   
6710

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Leggen beton in de nacht
1967

archief Heidemij
   
6711

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Leggen beton in de nacht

1967

archief Heidemij
   
6712

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Leggen beton in de nacht


1967

archief Heidemij
   
6801

Holten - Markelo

Aanleg E 8


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6802

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Tijdelijke hulpbrug over een zijtak van de Boterbeek
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6803

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Heiwerk voor de brug over een zijtak van de Boterbeek1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6804

Holten - Markelo

Aanleg E 8

De asfaltinstallatie word aangevoerd, een ALFELDER type "Amsterdam"

De "menger" met een gewicht van 30 ton word opgesteld op STELCON platen


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6805

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

De "Zevenkast" word op de menger geplaatst

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6806

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

Montage van de "warme ladder"

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6807

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

De "droogtrommel" met een gewicht van 15 ton word tegen de warme ladder geplaatst


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6808

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

Montage van de 50 tons voorraadsilo1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6809

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

Montage van de "doseurs" en transportbanden

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6810

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

Montage van vier stuks vulstofsilo's capaciteit 50 ton (per stuk)


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6811

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

Na het plaatsen van de bitumentanks, ontstoffingsinstallatie en het aansluiten van vele kabels kan het eerste asfalt geproduceerd worden
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6815

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Leggen van het eerste zandasfalt
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6816

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Leggen van het eerste zandasfalt

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6817

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Leggen van het eerste zandasfalt
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6818

Holten - Markelo

Aanleg E 8

SCHEID bandenwals1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6819

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Meten van de temperatuur van het aan gebrachte asfalt


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6820

Holten - Markelo

Aanleg E 8

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6821

Holten - Markelo

Aanleg E 8

ALFELDER type Amsterdam in vol bedrijf


1968

foto archief VBW
   
6822

Holten - Markelo

Aanleg E 81968

foto archief VBW
   
6823

Artikel
1968

Dagblad Tubania
   
6824

Artikel


1968

Dagblad Tubania
   
6825

Slangenborg

Sloten "trekken" met een O & K RH 5

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6826

Slangenborg

Sloten "trekken" met een O & K RH 5


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6827

Slangenborg

Sloten "trekken" met een O & K RH 5

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6828

Artikel
1968

Dagblad Tubania
   
6830

Brielle

Callandkanaal

Aanbrengen oeverbescherming1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6832

Brielle

Callandkanaal

Voorraadsilo van de ALFELDER type Amsterdam, hier worden de trucks gevuld met gietasfalt

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6833

Brielle

Callandkanaal

Lossen gietasfalt
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6834

Brielle

Callandkanaal

Verwerken gietasfalt1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6835

Brielle

Callandkanaal

Verwerken gietasfalt


    


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6836

Brielle

Callandkanaal

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6837

Brielle

Callandkanaal

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6840

Assen

Opbouw stationaire asfaltinstallatie voor de VIASA.

ALFELDER type "Wurzburg" asfaltinstallatie

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6841

Assen

Opbouw stationaire asfaltinstallatie voor de VIASA
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6842

Assen

Opbouw stationaire asfaltinstallatie voor de VIASA

Het eerste geproduceerde asfalt word verwerkt op het eigen terrein
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6845SCHEID 25.0 tandemwals
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6846

't Harde

BARBER GREENE SA 41


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6847

't Harde

De meetdienst in actie1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6850

Assen

Plaatsen vulstofsilo bij een asfaltinstallatie1968

foto archief VBW
   
6855

Elburg

Stand op een beurs

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6859

Advertentie


1968

Dagblad Tubania
   
6860

't Harde

De DAF trucks van de afdeling transport

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6862

Holten - Markelo

Aanleg E 8


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6870Advertentie
1968

   
6901

Rotterdam

Dintelhaven

SMITH 14 dragline1969

foto Niek Meijer
   
6902HENSCHEL kipper en INTERNATIONAL HOUGH payloader


1969

archief kws
   
6903

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk


1969

foto archief VBW
   
6904

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk

let op de half-track bovenaan de dijk uitgerust met een lier waar de wals aan bevestigd is1969

foto archief VBW
   
6905

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk

Aanvoer asfalt met een INTERNATIONAL rupslader

1969

foto archief VBW
   
6906

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk1969

foto archief VBW
   
6907

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk1969

foto archief VBW
   
6908

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk

Aanvoer asfalt met een INTERNATIONAL rupslader1969

foto archief VBW
   
6909

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk

DUOMAT wals

1969

foto archief VBW
   
6910

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk
1969

foto archief VBW
   
6911

Lauwerszee

ALFELDER asfaltinstallatie1969

foto archief VBW
   
6915

Zeeland

Aanbrengen slijtlaag op een van de Walcherse wegen
1969

foto archief VBW
   
6920

Stroe

BARBER GREENE SA c41, RURHEMEYER en ZETTLEMEYER wals
1969

foto archief VBW
   
6925Advertentie

Limburgs dagblad

1969

   
  In 1969 hoorde Offringa bij de top 5 van grote wegenbouwers in Nederland, had een omzet van 30 miljoen gulden en een personeelsbestand van 300 medewerkers, in 1952 waren er dat nog 655 voor een omzet van enkele miljoenen guldens, de productiviteit was dus inmiddels fors gestegen door de mechanisatie.
   
   
7001


ALFELDER type "Amsterdam" asfaltinstallatie met een capaciteit van 120 ton/uur.jaren '70

foto Alfelder archief Huub van Dijk
   
7002

Assen.

ALFELDER type "Wurzburg" asfaltinstallatie

Offringa bracht een aantal vaste asfaltinstallaties onder bij een dochteronderneming onder de naam VIASSA met asfaltinstallaties in Veendam, Drachten en Assen, onder de voorraadsilo staat een DAF AZ 1900 6x6 kipper met een Bulthuis kipper van Gebr. Greving te Groningen.1970

foto Ben Sterenberg
   
7003

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.

Een ingehuurde O & K  RH 6 en een MENCK graafmachine.1970

foto Hr. Witteveen
   
7005

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7006

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7007

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.

LIEBHERR 400 graafmachine aan het werk langs het Oosterdiep.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7008

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.

Tractor met ATLAS grijperkraan.

1970

foto Hr. Witteveen
   
7009
Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.1970

foto Hr. Witteveen
   
7010

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.

O & K RH 6.

1970

foto Hr. Witteveen
   
7011

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.

Uitvoerderskeet.1970

foto Hr. Witteveen
   
7012

Veendam.

Stoomwals van OFFRINGA tijdens een straatparade.1970

foto Hr. Witteveen
   
7013

Veendam.

Aanbrengen split.1970

foto Hr. Witteveen
   
7014

Veendam.

Aftanken van een LIEBHERR 400 graafmachine.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7015

Veendam.

O & K RH 6.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7016

Veendam.

DAF kipper voor de keet.

1970

foto Hr. Witteveen
   
7017

Veendam.

Profieleren van de zandbaan met een BM VOLVO grader.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7018

Veendam.

BM VOLVO grader.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7019

Veendam.

BM VOLVO grader.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7020

Veendam.

Aanbrengen eerste laag zandasfalt met een BARBER GREENE SA 35.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7021

Veendam.

BARBER GREENE SA 41.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7022

Veendam.

RUTHEMEIJER walsen.1970

foto Hr. Witteveen
   
7023

Veendam.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7024

Veendam.

HANOMAG-HENSCHEL bezemwagen.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7025

Veendam.

BARBER GREENE SA 41.1970

foto Hr. Witteveen
   
7026

Veendam.

RUTHEMEIJER walsen.1970

foto Hr. Witteveen
   
7101

Rotterdam Maasvlakte

ALFELDER type AE 200 asfaltinstallatie met een capaciteit van 200 ton/uur.
jaren '70

foto Alfelder archief Huub van Dijk
   
  In 1972 ging OFFRINGA ook werk uitvoeren voor het Deltaplan, voor de Combinatie Oosterschelde nam men het asfaltwerk voor hun rekening, er was toen nog sprake van een afsluiting door een dichte dam.
Men plaatste twee asfaltinstallaties op de werkeilanden, op Neeltje Jans Een ALFELDER AE 250 en Noordland een ALFELDER " samen goed voor de productie van :
 - 35.000 ton gietasfalt.
 - 23.000 ton zandasfalt.
 - 78.000 ton asfalt voor taluds en kruinbekleding.
 - 9000 ton grindasfalt voor de wegen.
   
7201

Personeelsorgaan "Wegwijzer"

ALFELDER AE 250 asfaltinstallatie op
Neeltje Jans.1972

archief Tiede de Graaf
   
7202

Personeelsorgaan "Wegwijzer"

Artikel Oosterscheldedam.

1972

archief Tiede de Graaf
   
7203

Personeelsorgaan "Wegwijzer"

Artikel aanschaf zand-cement stabilisatie "trein".

1972

archief Tiede de Graaf
   
7204

Samen met de Kon. Mij. Wegenbouw werd een zand-cement stabilisatie "trein" aangeschaft welke bestond uit een DAF cementspreider, REX freesmachine en een HAMM bandenwals en die ging draaien onder de naam Algemene Cement Werken en opereerde vanuit de vestigingsplaats Rozenburg.1969

archief kws
   
7205

CATERPILLAR 14E grader van de A.C.W. een combinatie van Kon. Mij. Wegenbouw en Offringa.
Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7206

DAF cementspreider van A.C.W.
Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7207

DAF cementspreider nummer twee.
Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7208

REX stabilisatiefrees van A.C.W.

Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7209

REX stabilisatiefrees.

Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7210

REX stabilisatiefrees.

Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7211

De cementspreider is vastgereden en word losgetrokken door een VOLVO wiellader.
Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7212

Een van de cementspreiders word losgetrokken met een CAT D 6 B bulldozer en een WERKLUST wiellader.Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7213Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7214

HAMM Bandenwals.
Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7215

HAMM Bandenwals.Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7216

VOLVO LM 1640 wiellader.


Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7220

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

ALFELDER AE 250 asfaltinstallatie1972

foto archief VBW
   
7221

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

Verwerken gietasfalt op het damvak tussen de werkeilanden  Neelje Jans en Noordland.

1972

foto archief VBW
   
7222

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

Verwerken gietasfalt op het damvak tussen de werkeilanden  Neelje Jans en Noordland.


1972

foto archief VBW
   
7223

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

Verwerken gietasfalt op het damvak tussen de werkeilanden  Neelje Jans en Noordland.1972

foto archief VBW
   
7224

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

Verwerken gietasfalt op het damvak tussen de werkeilanden  Neelje Jans en Noordland.1972

foto archief VBW
   
7301

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

ALFELDER AE 250.
Augustus 1973

Foto Huub van Dijk

 

 
7302

Cadzand.

BARBER GREENE SA 41.1973

foto zeeuws archief
   
7303

Cadzand.

BARBER GREENE SA 41.1973

foto zeeuws archief
   
7304Krantartikel.

1973

nieuwsblad van het noorden
   
7305

Cadzand.

BARBER GREENE SA 41 en HAMM wals van OFFRINGA samen met een DYNAPAC CC 41 wals van de Kon. Mij Wegenbouw.
1973

foto archief VBW
   
  In januari 1973 werd OFFRINGA overgenomen door de STEVIN groep die later dat jaar ook in het bezit kwam van de Kon. Mij. Wegenbouw en die al in bezit was van Te Siepe, samen vormde deze drie de divisie Wegen en Asfalt van de STEVIN groep, in 1975 gingen de drie bedrijven verder onder de naam Koninklijke Wegenbouw Stevin.

 

 
Home