De Groot

Nijkerk

 
   
Foto's en informatie uit het bedrijfsarchief van De Groot Nijkerk met medewerking van Ad Gevers.  
   
 

   
 
Bij het zoeken naar de wortels van DE GROOT Nijkerk belanden we in de bakermat van de Nederlandse baggerindustrie Sliedrecht , in de jaren '70 van de 19e eeuw waren hier de grote aannemers gevestigd die met hun baggermolens werkzaam waren met het uitdiepen van de Nieuwe Waterweg, in deze omgeving namelijk in het nabij gelegen Giessendam groeide Bastiaan Pieter de Groot op, het was dan ook niet verwonderlijk dat hij ook activiteiten  op het gebied van grond-en baggerwerken ontplooide en zijn eigen bedrijf stichtte.

Zijn zoon C.J.(cornelis) De Groot die in 1913 werd geboren werkte hard mee in het bedrijf van zijn vader, zo hard dat hij de toekomst in de bagger wereld niet zag zitten en na de H.B.S. wiskunde en wijsbegeerte ging studeren aan de Universiteit, toen Cornelis 20 jaar oud was vroeg zijn vader of hij wilde helpen bij een werk in Arnhem waar wat problemen waren ontstaan, Cornelis onderbrak zijn studie en ging het karwei voortvarend te lijf , de oplossingen voor de problemen die hij aandroeg waren dusdanig inventief dat hij van zichzelf versteld stond, na het voltooien van de klus ging hij bij zijn vader in het bedrijf werken en liet zijn studie voor wat het was.

Tot 1940 was de samenwerking tussen vader en zoon naar behoren, maar zoon Cornelis intussen 36 jaar oud ontwikkelde eigen ideeŽn over de toekomst van het bedrijf waarover meningsverschillen ontstonden met zijn vader, deze trok zijn conclusies  en trok zich op 62 jarige leeftijd terug uit het bedrijf, wat onder leiding van Cornelis op 15 april 1940 verder ging onder de naam C. de Groot en zich vestigde in Utrecht.

Een beroerdere tijd om een eigen bedrijf te beginnen had Cornelis zich niet kunnen bedenken , want een maand na de start van zijn onderneming vielen de Duitsers Nederland binnen, en de grote baggerwerken kwamen stil te liggen,  na een intensieve reclame campagne in de plaatselijke dagbladen ontving hij toch een opdracht in de Alblasserwaard , om het werk te kunnen uitvoeren kocht hij een oude veen-baggermolen welke hij ombouwde tot zandzuiger, met deze ombouw legde hij de fundamenten voor het bedrijf waarmee hij uiteindelijk groot zou worden namelijk het onderhoud en bouw van baggermaterieel.

De bevrijding in 1945 betekende voor Cornelis en zijn bedrijf een nieuwe start , de wederopbouw zorgde voor veel werk probleem in die tijd was ook niet het aanbod van werk maar  het verkrijgen van voldoende onderdelen om het materieel draaiende te houden, door inventiviteit en vindingrijkheid wist Cornelis zij vloot draaiende te houden , zij grootste bron van inkomsten vormde het werk in de voormalige Zuiderzeehavens , de hoeveelheid materieel nam echter enorm toe en hij ging op zoek naar een eigen werf waar hij onderhoud en herstelwerkzaamheden kon uitvoeren  in 1952 vond hij een perfecte locatie voor de bouw van een zo'n werf in Nijkerk , deze werf zou een ommekeer betekenen in de activiteiten van De Groot.

   
4001

Alblasserwaard.

De omgebouwde veen-baggermolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940

   
4002

Alblasserwaard.

De omgebouwde veen-baggermolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940

 
   
4003

Alblasserwaard.

De omgebouwde veen-baggermolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

1940

 
   
4201

 

Zandzuiger "Corry" .

 

 

 

 

 

1942

 
   
5001

 

Zandzuiger .

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

   
5002

 

Geen dikke CAT bulldozer op het stort maat pure mankracht !!

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5003

 

Een baggermolen op de wal.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5004

 

Zandzuiger "Benjamin" .

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

  
   
5005

 

Verwijderen stortsteen met een dragline op een dekschuit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5006

 

Zandzuiger "Corry" op transport met een mooie combinatie van STOOF Breda.

De truck is een vooroorlogse DIAMOND of FEDERAL de oplegger is een DAF pendelasser. (info Bertus Land)

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5007

 

Zandzuiger transport  met een KROMHOUT trekker en oplegger.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5008

 

De gehele dorpsjeugd helpt mee om een zuiger naar de kant te krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5009

 

De zuiger word met behulp van een drijvende bok op de opleggercombinatie geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5010

 

Zuigertransport.

De trekker is een ex US Army DIAMOND T 980 gebruikt in de tweede wereldoorlog. (info Bertus Land)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 

   
5011

 

Een zuiger word de kant en vervolgens op een opleggercombinatie gelierd.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5012

De trekker is een ex US Arny MACK 6x6 .

Zelfs de kleding van veel mensen komt uit de het leger !

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

   
5013

Er zijn wat extra PaardeKrachten nodig om de zuiger over de smalle landweggetjes te krijgen, voor de Mack word de DIAMOND T 980 geplaatst.

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5014

 

Zuiger transport over het opgespoten weg-tracť, de 40 ton zware zuiger word over ingevette bielsen gelierd.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5015

 

Zuiger transport een drijvende bok plaatst de zuiger op een aanhangdieplader van WANSINK uit Amersfoort .

De dieplader is een ROGERS M 19 welke in de tweede wereldoorlog werd gebruikt voor het transporteren van tanks. (info Bertus Land)

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5016

 

Zuiger transport door WANSINK  Amersfoort .

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5017

 

Gereed om weer te water te worden gelaten op een nieuwe lokatie.

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
5020

Laden van de baggerladder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

 
   
 
   
 
Inmiddels was de personeelsomvang gegroeid tot veertien man en nam de aannemerij een groot deel van de omzet voor haar rekening , maar de onderhouds en reparatieactiviteiten groeiden gestaag, men kocht oude draglines en andere apparatuur op knapte deze op en verkocht ze met een kleine winst op deze manier hield hij de mensen op de werf aan het werk terwijl ze een breed scala aan vaardigheid ontwikkelden.

Begin jaren '60 ging het echter mis met de onderneming, de werf was eigenlijk niet meer als een oude schuur met enkele machines erin, het materieel bestond uit een bakkenzuiger (De Bellifans) en een baggermolen (De Waterlan) In deze omstandigheden had De Groot de grootste moeite om het bedrijf draaiende te houden en werd voor het merendeel van de mensen ontslag  aangezegd, er bleven drie mensen over en er moest echt iets gebeuren om de situatie te verbeteren.

De Groot zag dat er in die tijd behoefte was om snel zand over grote afstanden te verplaatsen, en er niet altijd de mogelijkheid was om een zandput met zandzuiger erin te maken, de ideale situatie zou zijn dat het zand rechtstreeks via een pijp naar zijn bestemming kon worden gepompt, tezamen met zijn werknemers ontwikkelde hij de zogenaamde Grondpersinstallatie  welke  het zand met een capaciteit van 300 tot 500 M3 per uur naar de plaats van bestemming konden pompen, in korte tijd ontwikkelde men de types GP40 en GP50 eerst stationair maar later ook op rupsen waardoor de machines zichzelf konden verplaatsen.

De GP's werden o.a. ingezet bij de aanleg van de snelwegen Antwerpen-Brussel, Antwerpen-Luik en later ook in Nederland bij de aanleg van de A 10 .

Het succes van de GP's leverden ook problemen op het terrein aan de Zeedijk werd snel te klein en in 1966 werd een terrein van een hectare aan de Ankervaart, drie jaar later werd het uitgebreid met het aangrenzende kavel van 2,5 HA het terrein moest wel worden opgehoogd maar dat was geen punt met eigen materieel werd het terrein opgespoten en in 1969 verhuisde eerst het kantoor en later de fabriek naar de Westkadijk.

   
6001

Principetekening Grondpers :

A = Waterpomp

B = Stortbunker

C = Grondperspomp

 

   
6002
   
6003
   
 
Er werden vier types Grondperspompen gebouwd, de GP 20, GP 30, GP 40 en GP 50 de getallen geven hierbij de diameter van de persleiding aan, de installaties waren eigenlijk zandzuigers in den droge en waren uitermate geschikt voor grondtransporten over moeilijk begaanbaar terrein waar kippers niet mogelijk, of niet wenselijk waren in verband met overlast bij woonwijken e.d.

De Grondpers-installatie bestond uit drie hoofddelen, de trechter op rupsen met een inhoud van zo'n 40 M3 en bedieningscabine, de grondpomp op rupsen aangedreven door een CATERPILLAR motor en de waterpomp.

De werkwijze was eenvoudig, met een dragline of later een hydraulische graafmachine werd de grond in de trechter geladen, met een waterjet word water toegevoegd en het mengsel word met een baggerpomp door de persleidingen naar het stort gepompt, de capaciteit varieerde naar het type grond, veen of zand en de in te zetten type pomp tussen de 150 en 1500 M3 per uur over afstanden tot 2500 meter, bij grotere afstanden werden tussenstations geplaatst.

   
6401

Maasbracht.

Deze (stationaire) installatie word geladen met  kippers.

De rechter kipper is een DIAMOND T 969 Carco uit de dump en ex WO 2 in opdracht van het Canadese leger. (Bertus Land)

 

 

 

 

 

 

begin jaren '60

   
6402

Maasbracht.

De installatie is verdiept opgesteld zodat de kippers vanaf het maaiveld hun lading in de trechter kunnen kippen.

De rechtse kipper is een DAF DO met slaapcabine, rechts een WHITE 666, BROCKWAY B666 of CORBIT 50SD6, deze trucks werden specifiek voor de genie van de US Army gebouwd, voorzien van zware assen en een Hercules HXD 6 cil. benzinemotor van 202 PK de modellen waren nagenoeg gelijk. (Bertus Land)

 

 

 

 

begin jaren '60

 
   
6403

Deze installatie staat op een slee en word geladen door O & K dragline's.

 

 

 

 

 

 

begin jaren '60

 
   
6501

De eerste mobiele grondpers in aanbouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965

 
   
6502

De eerste meters in het terrein.

 

 

 

 

 

 

 

 

1965

 
   
6503

De waterpomp op slee met een CATERPILLAR D 342 motor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965

 
   
6504

De waterpomp voorzien van behuizing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965

 
   
6601

Verplaatsen 1 :

Allereerst word de persleiding, zoals bij een zandzuiger gevuld met water.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

   
6602

Verplaatsen 2 :

De druk word van de persleiding afgehaald..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6603

Verplaatsen 3 :

De Grondpersinstallatie word losgekoppeld van de pers-en waterleiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6604

Verplaatsen 4 :

Loskoppelen van de leidingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 

 

   
6605

Verplaatsen 5 :

De installatie rijd een stukje terug.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 

 

   
6606

Verplaatsen 6 :

Met een dragline worden de nodige pers-en waterleidingen verwijderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 

   
6607

Verplaatsen 7 :

Losgekoppelde installatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 

   
6608

Verplaatsen 8 :

Verrijden van de installatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 

 

   
6609

Verplaatsen 9 :

De pers- en waterleidingen worden weer aangekoppeld en men kan verder met ontgraven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 

   
6701

Laden van een GP door een LIMA en AMERICAN dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6702

De dragline machinisten moesten natuurlijk goed op elkaar ingespeeld zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 

   
6703

Hier word zware klei verpompt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 

   
6705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

  
   
6706

De GP's konden bijna bij alle weersomstandigheden door werken echter de vorst is de enige vijand !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6712

Laden met een MICHIGAN wiellader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6713

Duitsland.

Afgraven van de bovengrond door twee O & K R 12 draglines de CATERPILLAR D 6 schuift de grond bij.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

   
6714

Aankoppelen van de leidingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6715

Elke aannemer had weer zijn eigen oplossing voor het laden van de GP hier is een helling gemaakt voor het laden met kippers.

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6718

Stortbunker in aanbouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6801

GP 4 in aanbouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
6802

Nijkerk.

De GP 5 in aanbouw in de werkplaats, rechts een GP 3 die word voorzien van een nieuw onderstel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 
   
7001

Graven van een kanaal.

v.l.n.r. P & H , AMERICAN, LANDSVERK.

 

 

 

 

 

 

1970

 
   
7002

Graven van een kanaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970

 
   
7003

Een prachtige LANDSVERK KL-250 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970

 
   
7004

Proefdraaien met een GP 5.

 

 

 

 

 

 

 

1970

 
   
7005

Een GP opgesteld op een beurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 
   
7006

Stand van De Groot op een beurs.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

 

 
7007

Schaalmodel van de GP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

 

 
7101

Laden van een GP met een POCLAIN  hydraulische graafmachine en een PPM dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

 

 
7102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

 

 
7103

De waterpomp is geplaatst in het reeds uit gegegraven wegtracť dat vol water is komen te staan.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

 

 
7104

Afrika.

Een GP in een ander continent aan het werk , word geladen door twee POCLAIN HC 300 hooglepels.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7105

Afrika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7106

Nijkerk.

Proefopstelling van de GP 6.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7107

Nijkerk.

Proefopstelling van de GP 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7108

Nijkerk.

Proefopstelling van de GP 6.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7109

Nijkerk.

Grondperspomp aangedreven door een CATERPILLAR motor.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7110

Nijkerk.

De Biber 3 voor een Duitse aannemer.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7111

Nijkerk.

GP gereed voor transport met een dieplader van Looms & Alberts.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7201

Hoorn.

GP geladen door een P & H en AMERICAN dragline twee CATERPILLAR D 6 bulldozers schuiven de grond bij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7202

Beets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

   
7801

Eind jaren '70 waren er nog plannen voor nog grotere grondpersen echter deze zijn nooit meer gebouwd.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7802

Ontwerptekening.

 

 

 

 

jaren '70

 

   
9001

Schaalmodel van de Grondpers.

 

 

 

 

 

 

   
 
   
 
Eind jaren '60 werden de aannemerij en de machinefabriek verschillende bedrijfsonderdelen met een gescheiden boekhouding, C. de Groot Baggermaterieel en Machinefabriek N.V. zoals het bedrijf sinds 1963 heette pikte ook op de internationale markt een graantje mee, steeds meer ging het bedrijf zich toeleggen op de bouw van allerhande baggermaterieel, de grondpers-installaties vormden halverwege de jaren '60 de eerste aanzet hiertoe, maar op de nieuwe locatie aan de Westkadijk kwamen er vanuit de tekenkamer steeds meer succesvolle ontwerpen tot stand.

Een van die ontwerpen in 1970 zorgde voor een innovatie in de branche op de Internationale beurs EUROPORT, verbaast men vriend en vijand met de introductie van de dubbelwandige (zand)pomp, de tot dan toe in gebruik zijnde plaatstalen pompen sleten enorm snel door het opgezogen zand en stenen wat leidde tot een niet gewenste "stil-ligtijd", daarom bedacht men bij De Groot pompen die bestonden uit een slijtvaste binnenpomp en een plaatstalen buitenpomp, dit bleek het ei van Columbus en na de introductie vonden ze gretig aftrek.

Enige jaren later werd er vanuit deze succesvolle pomp op verzoek van een klant die dieper wilde baggeren dan 25 meter een onderwaterpomp ontwikkeld, sinds die tijd werden er steeds meer van deze onderwaterpompen gebouwd en is het bedrijf in deze techniek gespecialiseerd.

   
7010

De onderdelen van de dubbelwandige-pomp.

 

 
   
7011

De dubbelwandige-pomp gemonteerd.

 
   
 
Met de komst van de heer Lubbert in 1970 had Cornelis de Groot al laten doorschemeren dat deze degene was die het bedrijf te zijner tijd zou overnemen, dat geschiedde in de tweede helft van de jaren '70, na 37 jaar ging het bedrijf door zonder grondlegger.

In 1972 werd een nieuwe bedrijfshal gebouwd van 600 M2 en een hoogte van 5 meter, die voldoende ruimte moest bieden aan de nieuwbouw van baggermaterieel, op de tekentafel verschenen in die tijd de eerste voorzichtige schetsen van complete zuigers en men legde zich toe op het ontwerpen van kleinere type zuigers dat door de kleinere zandwinbedrijven werd gebruikt.

Iedere zuiger was in feite "custom made" en door de smalle doorgang in de sluis was men genoodzaakt de zuigers in aparte componenten te bouwen (pontons) die op werk werden samengebouwd, door deze constructie waren de zuigers ook makkelijk per truck of schip te vervoeren, de eerste zuiger ging naar een aannemer in Apeldoorn.

De eerste cutterzuiger werd verkocht aan de firma Piel te Rouveen, in 1974 werd een kleine zuiger verkocht in EthiopiŽ voor de aanleg van irrigatiekanalen op suikerrietplantage's.

   
7020

Advertentie.

 

 

   
7021

Profielzuiger Lilliput Pz 150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begin jaren '70

   
7022

Profielzuiger Lilliput Pz 150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begin jaren '70

   
7125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begin jaren '70

 

   
7126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begin jaren '70

 

   
7205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begin jaren '70

 

   
7206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begin jaren '70

 

   
7301

Type Pz 200 van Van De Mispel op transport met LOOMS & ALBERTS.

 

 

 

 

 

 

 

1973

   
7302

Type Pz 200 van Van De Mispel te water.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973

 

   
7303

Type Pz 200 compleet samengebouwd met een zuigbuis van 20m lengte.

 

 

 

 

 

 

1973

 

   
7305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7401

Te water laten van een groter type zuiger de "Nijkerk V" met een PINGUELY truckkraan van LOOMS & ALBERTS.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

 

   
7404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7406

Nijkerk.

Een aantal zuigers in aanbouw op de werf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
8001

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

 

   
8002

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

 

   
8003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

 

   
8004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

 

   
8005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

 

   
7015

Tussenstation op een ponton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7016

Twee tussenstations op het droge.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
7017

Tussenstation zonder ombouw.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
8010

Tussenstation.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

 

   
8011

Tussenstation.

 

 

 

 

 

 

jaren '80

 

   
8012

Tussenstation voor HEUVELMAN IBIS op een rupsonderwagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

 

   
8015

De MR een verrijdbare munitiereiniger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

 
   
 
Eigenaar Lubbert wilde aan het eind van de jaren '80 zijn bedrijf verkopen, net als de oprichter Cornelis De Groot had hij geen geschikte opvolger in zijn familie.

In 1988 was het DAMEN Shipyards uit Gorinchem een bedrijf waarmee men al veelvuldig samenwerkte die het bedrijf overnam.

   
9001 
   
  DAMEN Shipyards stelde Rikke van Berk aan als opvolger van Directeur Lubbert, Van Berk was een jonge ingenieur die op de TU Delft voortdurend bezig was geweest met het ontwikkelen en verbeteren van baggermethoden, zijn stokpaardje was een onbemand apparaat dat onder water een bepaald gebied uitbaggerde, en futuristisch idee dat op tal van praktische bezwaren stuitte, maar door doorzettingsvermogen en samenwerking zijn docent ing. J. Brouwer kwam Van Berk tot een originele oplossing, het duo stelde voor het zandzuigen te gaan doen vanaf een ponton dat diep onder het zeeoppervlak (dus buiten het geweld van de golven) lag, een soort onbemande zandzuigende duikboot, ze stelde voor de zuigbuis te verlengen en dat eind stevig in de zandbodem te steken zodat plaats en hoogte van de zandafvoer in het vervolg gefixeerd waren.
Ze bouwden een schaalmodel 1:10 van de zuigpoot die redelijk bleek te functioneren en onder de indruk van hun eigen vernuft vroegen ze in 1981 octrooi aan, eerst in Nederland en in 1982 zelfs wereldwijd.
Na de octrooiaanvraag zocht het duo de samenwerking op met het bedrijfsleven, die vond men bij De Groot Nijkerk en bij aannemer J.G. Nelis Haarlem (IJmuiden).
In 1985 werd een compleet schaalmodel 1:10 gebouwd en vervolgens met succes beproefd en met het zicht op een EG-subsidie kwam het in 1988 zelfs tot de beproeving van een losse poot op ware grootte.
Het zou tot 1991 duren voor het eerste prototype gedoopt met de naam PUNAISE de PN 250 gebouwd en beproefd kon worden, dit in de buitenhaven van IJmuiden, echter dit type bleek eigenlijk te klein en was eigenlijk alleen geschikt voor het opzuigen en verpompen van slib.
In 1993 word het  type PN 400 gebouwd en in gebruik genomen een 95 ton zwaar apparaat waar J.G. Nelis het eerste echte werk mee uitvoerd een strandsuppletie tussen Zandvoort en Bloemendaal en dat ondanks een kleine tegenslag, de Punaise sloeg los door een storm en belande op het strand, naar behoren werd uitgevoerd.

Na de introductie verwachte men in Nijkerk veel van deze nieuwe gepatenteerde vinding, hoewel het apparaat uitstekend functioneerde lagen economische belangen ten grondslag aan de beperkte toepassing van de PUNAISE het patent was opgesplitst in een gebruikersdeel en een fabricagedeel, De Groot bezat het alleenrecht om de PUNAISE te produceren en de aannemer bezat het deel van het gebruik, door tegenstrijdige belangen van beide partijen bleef grootschalig gebruik van de PUNAISE uit.
   
9002

De PUNAISE een onbemande zandzuiger die vanuit een op de wal geplaatste commandocabine word bedient.

 

 

 

 
   
9003

Type PN 400

 

 

 

 

 

 
   
9004

Type PN 400

 
   
9005

De beide PUNAISE's de  eerst gebouwde PN 250 (inzet) en de grotere PN 400.

   
9006

 

 
   
9007

De PUNAISE PN 400 op zijn demonstratie project in de buitenhaven van IJmuiden.

 
   
  Werking PUNAISE  :

Het onderwaterponton is een geheel van zware ballast- trim- penetratie en ankettanks die naar believen met water of lucht zijn te vullen, in essentie is het een duikboot die men op met afstandbesturing op zijn stalen poot (zuigbuis) op de zeebodem kan laten zakken.
Een opklapbare snorkel voor de aanvoer van ballastwater uit de hoge waterlagen, want er mag natuurlijk geen zand in de tanks komen.
Aan de onderzijde van de zuigpoot bevinden zich krachtige waterjets die water onder een druk van 6 bar naar buiten kunnen spuiten, in een kwartier blazen ze een gat van vier meter diep in de bodem, uiteraard is het belangrijk dat de poot hierbij horizontaal moet blijven, het trimmen van de ballast tanks geschied met besturing/controle van een computer.
Halverwege de buis zijn inlaten aangebracht om het zand in te nemen, door deze werkwijze raakt de Punaise stevig in de zeebodem verankerd, bovendien ontstaat rond het apparaat een winkuil die steeds volgestort kan worden met zand bijvoorbeeld aangevoerd door een hopperzuiger, de Punaise zuigt dan het zand op en perst dit middels een afgezonken persleiding naar de wal, geen hinder voor de scheepvaart dus.
De Punaise is middels een kabel gekoppeld aan de de op een hefeiland geplaatste energievoorziening, compressor en centrale apparatuur de bediening gaat middels een computer welke  staat staat opgesteld in een commandopost.
Het geheel dus Commandopost , energievoorziening, compressor en centrale apparatuur kunnen ook aan de wal geplaatst worden.
   
9008

In de commandocabine bediening middels een PC.

   
9009
   
9010

Schaalmodel van de PUNAISE in het kantoor van DAMEN.

De originele PUNAISE ligt ergens in een loods van een Nederlandse baggerraar opgeslagen.

   
 
Creatief denken resulteerde ook in andere vindingen, aannemer Ballast Nedam werd bij de bouw van de Schipholtunnel geconfronteerd met het uitdiepen van smalle putten die waren voorzien van heipalen, hiervoor was geen apparatuur beschikbaar De Groot / DAMEN ontwikkelde hiervoor de DOP (dompelpomp) het apparaat kan aan een hijskraan of hydraulische graafmachine gehangen die de DOP naar beneden kan laten waar het op grote diepte slib of zand naar boven kan pompen.

In Noorwegen werd de DOP later toegepast bij het leggen van pijpleidingen op een diepte van 350 Meter !

   
9015

De Standard zuigers zoals ze nu nog door DAMEN gebouwd worden.

   
9016

 

 
   
 
Sinds de jaren  '90 veranderde DE GROOT Nijkerk in een bedrijf dat zich meer en meer ging toeleggen op innovatie van baggerapparatuur en het produceren van componenten, zo maakt men het hele scala van apparatuur om een sleephopperzuiger mee uit te rusten, niet alleen de pompen e.d. maar ook de elektronische apparatuur en soft-ware.

De nieuwe DE GROOT Nijkerk is na 60 jaar geŽvolueerd van een pure aannemer op baggergebied tot een veelzijdig "hightech" bedrijf !

   
 
huidig adres :

DAMEN  DREDGING  EQUIPMENT

Edisonstraat  32            Postbus 1021              3861 NB    NIJKERK

T +31 33 2474040              F +31 33 2474060

info@damendredging.com                    www.damendredging.com